Trang Chủ Quảng cáo web CTY TNHH KET NOI TOAN CAU
CTY TNHH KET NOI TOAN CAU
CTY TNHH KET NOI TOAN CAUTên Công ty: CTY TNHH KET NOI TOAN CAU
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Địa chỉ: Cau Giay -Ha Noi
Mô tả: Nham xd cong dong ntd phat trien doanh nghiep voi thuong hieu VIET
Điện thoại: 0985696253
Quy mô công ty: Trên 500 người
Tiêu chí hoạt động: huong dan va dao tao nhan luc cho doi tuong (ban chuyen nghiep va chuyen nghiep).
Website:

Read more: http://www.timviecnhanh.com/vieclam/congty/2536363/cty-tnhh-ket-noi-toan-cau.html

Read more: http://danhba.timviecnhanh.com/cong-ty-tuyen-dung/6647-cty-tnhh-ket-noi-toan-cau.html


Related news items:
Newer news items:
Older news items: